Yhteistyökumppanit

Hankkeen ajaksi perustetaan kehittämisryhmä, johon kutsutaan viranomaisvalvonnan edustajat sekä hankkeessa mukana olevien yritysten ja järjestöjen edustajat. Kehittämisryhmä kokoontuu hankkeen alussa sekä joitakin kertoja hankkeen etenemisen aikana. Loppuraportin luonnosvaiheessa kehittämisryhmä kokoontuu kommentoimaan raporttia sekä suunnittelemaan julkaisun yhteydessä järjestettävää seminaaria. Hankeyhteistyössä toimivat seuraavat tahot: Yhteistyökumppanit