Toteutus

Tutkimusaineiston keruu ja analysointi toteutetaan kevään ja kesän 2015 aikana. Hankkeen päätteeksi järjestämme viranomaisille ja yrityksille suunnatun maksuttoman seminaarin Helsingissä. Seminaarin ajankohta on 29.9.2015. Päivän aikana kuulemme hankkeen keskeisimmät tulokset ja toimenpide-ehdotukset. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa EnviroVet Oy ja yhteistyötahoina toimivat mm Evira, Elintarviketeollisuusliitto, Helsingin yliopisto sekä alan toimijat.

EnviroVet on ympäristöterveydenhuollon kehittämiseen erikoistunut eläinlääkäreiden asiantuntijaverkosto. Asiantuntijalistalla on eri alojen asiantuntijoita, joiden koulutustausta vaihtelee lisensiaatista erikoiseläinlääkäriin ja tohtoriin. Verkosto tekee tiivistä yhteistyötä sekä kotimaisen että kansainvälisen tiedeyhteisön ja toimialan keskushallinnon kanssa. Asiantuntijoilla on useiden vuosien monipuolinen kokemus elintarviketurvallisuuden valvonnasta, toimeenpanosta, kehittämisestä ja tutkimuksesta.