Hankkeesta

Tavoitteena laatusertifiointien hyödyntäminen elintarvikevalvonnassa

Suomessa toimii lukuisia elintarvikealan yrityksiä ja yritysketjuja, joiden laatujärjestelmä perustuu ISO 22 000 – tai FSSC 22 000-standardiin. Sertifiointien ylläpitäminen sekä auditointihavaintojen ja poikkeamien korjaaminen maksaa yrityksille tuhansista jopa kymmeniin tuhansiin euroihin vuodessa. Samoin valvonnan kustannukset ovat suurilla yrityksillä keskimäärin useita tuhansia euroja vuodessa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää ISO/FSSC-standardien ja sertifiointien sekä elintarvikevalvonnan vaatimusten yhtymäkohtia ja mahdollisia päällekkäisyyksiä ja esittää tuloksiin perustuen toimenpide-ehdotuksia em. päällekkäisyyksien poistamiseksi. Sekä valvonnan että yritysten resurssit ovat tiukilla ja näiden rinnakkaisten järjestelmien hyödyntäminen toisi mukanaan sekä ajan, resurssien että kustannusten säästöä.

Hanke toteutetaan Maaseutuviraston tuella

MMM_logo

Hankkeen kesto 1.3.2015- 31.10.2015

Osa-alueet

”Rinnakkaisten järjestelmien hyödyntäminen tuo sekä ajallisia, resurssi- että kustannussäästöjä.”